Montering af vinduer

Montering af vinduer og døre - Hvorfor er det vigtig?

Det er flere ting der spiller en afgørende rolle når du bevæger dig ud i montering af vinduer og døre. En ordentlig montering kan give dig store besparelser på varmeregnning, men det kræver også, at man ved hvad man har med at gøre, og ikke mindst ved hvad der har betydning ved montering af vinduer og døre. På denne side kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, og hvilke faktorer der har betydning
Den rette vindues montering af vinduer er afgørende

Montering af vinduer og døre er afgørende for funktionaliteten over tid. Det kan ikke anbefales at montere specielt tunge elementer som døre og lignende eller f.eks. 3 lags elementer i bagmuren på tynde vinkler.

Det giver i de fleste tilfælde en montering som ikke kan overføre alle horisontale og vertikale kræfter, hvilket er afgørende for funktionaliteten i det lange løb.

Udskiftning af vindues elementer.

Skal du udskifte et element som er monteret på vinkler, skal du være opmærksom på, at du kun kan demontere elementet ved at skære vinklen over imellem bagmuren og elementet. Det kan være meget besværlig og måske endda umuligt, hvis der er meget lidt luft imellem muren og elementet. Det kan derfor ikke anbefales at montere vinduer og døre med vinkler på bagmuren.
Har du elementer som er monteret med vinkler på bagmuren og det er nødvendig for dig at udskifte et element.
Kan det kun anbefales at du saver vinklen over med en nedstryger.

Der er flere eksempler på at elementer hvor vinklen er skåret over med en stiksav eller bajonetsav direkte har været skyld i at den indvendige mur er revnet og har afstedkommet store reparationer på murværk og tapet / maling efterfølgende.

Montering af vinduer i nybygget hus.

Monterer du vinduer og døre i et nybygget hus, skal du være opmærksom på at huset er tørret ud før monteringen. I dag monteres elementer ofte uden, at huset er tørret helt ud for at det skal gå hurtigst mulig. Det kan være fatalt for selve elementerne, idet fugten i huset kan være med til at få vinduer og døre til at slå sig efterfølgende.

Det er ikke usædvanligt at dørplader, netop, er meget modtagelige for denne fugt, og slår sig nogle millimeter over højden.

Det kan betyde at døren ikke går godt i selve lukke systemet, er skæv og ikke slutter helt til, m.m. Vinduer og døre som er monteret, men som bare sidder i for at hindre adgang til huset, sidder ofte udsat for vind og vejr, og kan sagtens optage mere fugt end godt er.

Leverandørens anbefalinger med hensyn til understøtninger og monteringspunkter bør altid følges. Følger du ikke disse, kan du tabe muligheden for at kunne reklamere over mangler senere.