Vedligeholdelse af vinduer

Vedligeholdelse af vinduer

Vedligeholdelse af vinduer er ekstrem vigtigt, hvis de skal holde sig pæne flere år frem i tiden. Denne del er afgørende for elementernes funktionalitet over tid. Dette gælder såvel for nye vinduer og døre samt for ældre døre og vinduer. Så skal du ud og købe nye vinduer og døre, så orienter dig først omkring den forventede vedligeholdelses mængde og hvad det er du skal vedligeholde samt hvordan.
Bevægelige dele på nye vinduer og døre skal også smøres, og træet skal males eller olieres alt efter type. Bevægelige dele skal ligesom mahognitræ have olie hvert år.

Udvendig vedligeholdelse af vinduer og døre i træ

Har du træ vinduer og døre, så skal de vedligeholdes for at undgå råd samt generel nedbrydning af vinduet eller døren. Hold derfor regelmæssigt øje med om der er ved at opstå revnedannelse i malingen, eller om overfladebehandlingen generelt er slidt af vind og vejr.
Generelt er syd/vest vendte vinduer mere udsat for slid, hvorfor en god overfladebehandling er afgørende.
Det skyldes de påvirkes mere af direkte vind, sne og sol, og derfor bør man også være ekstra opmærksomme på disse.
Nye byggemetoder uden udhæng kræver ligeledes mere opmærksomhed på udvendig vedligehold af træ.
Hvis der er en revne i overfladebehandlingen kommer fugten ind og påvirker overfladen. Herefter påbegynder nedbrydningen af træet. Derfor er vores anbefaling at overfladen gennemgås mindst 1 gang om året under normale forhold. Bor du tæt på kysten, er det vores anbefaling at du øger intervallerne.

Du bør overfladebehandle når det er tørt i vejret, og træfugtigheden ligger imellem 14 - 18 procent samtidig med at luft temperaturen er mindst 15 grader udenfor, og at overfladen på elementet er håndtørt.

Almindelig skidt og snavs er med til at nedbryde overfladebehandlingen, derfor vask dine elementer et par gange om året når du pudser vinduer, så fjerner du skidt og snavs fra elementerne og undgår at de kommer til at se kedelig ud.

Du skal være opmærksom på hvilken type af maling der er brugt til at overfladebehandle dine vinduer med. Den malingstype du bruger skal “matche” den oprindelige malingstype, ellers kan du let komme til at overfladebehandle dine vinduer helt forkert, med noget som ikke dur eller som ikke kan arbejde sammen med den oprindelige maling.

Har du mahogni vinduer, hvor overfladebehandlingen består af en oliering, så bør du udfører dette typisk 1-2 gange hvert år. Det er igen vinduernes placering og daglige slidtage som er afgørende for hyppigheden.

Indvendig pleje af træ.

Den indvendige del af et vinduet kræver typisk ingen jævnlig pleje. Almindelig snavs, som fedt og røg, bør fjernes med klud og mild sæbevand.
Hvis indeklimaet betinger en eller anden form for kondens, så kan en jævnlig aftørring være nødvendig.
Udvendig vedligeholdelse af aluminium.

Under normale forhold begrænser aluminiums skallen det udvendige vedligehold til et absolut minimum. Normal vedligeholdelse begrænser sig til at du vasker aluminiums delen et par gange om året f.eks. i forbindelse med vinduespudsning.
Har aluminiums delen fået en ridse eller lignende, så er der næsten ikke andet at gøre end at lade det være. Normal behandlet aluminium danner i overfladen en oxidhinde som under normale forhold forhindre aluminiummet i at “ruste” / korrodere. En reparation vil næsten altid være synlig.

I skal dog være opmærksom på, at aluminium i kystnære områder eller i områder med særlig høj forurening i luften kan korrodere og danne såkaldt hvidrust.
Derfor anbefales det, at få udført en særlig behandling af aluminiummet før selve overfladebehandlingen som typisk er en pulverlakering.
Det anbefales ligeledes, at hjørnerne præserveres med en særlig pasta, som sikrer og beskytter de kanter som er blevet savet over.

Aluminiums kappens funktion er under daglige forhold, til for at beskyttet træet mod vind og vejr. Men træet skal have mulighed for at tørre ud, og det er derfor vigtigt at følge vindues producentens anbefalinger vedrørende, hvor fugen må / skal placeres. Typisk må fugen ikke ligge på aluminiumsdelen, idet fugten så hindres i at løbe fra vinduet og derfor tørre overfladen ikke ud, hvilket ikke er godt.